β

Про проект

Ідея проекту обумовлюється звичайної людської лінню, наявністю величезної кількості нормативних актів, глобалізацією (програмуванням) кожної сфери людської діяльності і бажанням багаторазово тиражувати кращий результат.

Кожна людина бажає працювати ефективно і при цьому не витрачати багато часу і зусиль. Юристи — не виняток.

Тому автори, як юристи, і створили програму — ПРАВОДНІК, за допомогою якої можна швидко і зручно створювати договори (ПРАВОДОК), автоматизуючи до певної міри свою працю, кваліфікувати з найменшими втратами часу і з оптимальною якістю наявні факти в можливі конкретні склади злочинів або адміністративних правопорушень (ПРАВОШУК).

ПРАВОДОК дозволяє швидко і правильно відібрати необхідний пункт договору за допомогою Вашого вибору його скороченого (повного) варіанту, перевірити законність якого можна негайно за допомогою порівняння з положеннями закону.

ПРАВОШУК дозволяє швидко застосувати правильну кваліфікацію до наявних у Вас фактів та інформації, «проганяючи» їх через численні правові критерії та/або підбираючи (замінюючи) додаткові слова (частини слів) в пошуковику з метою отримання можливого складу злочину і адміністративного правопорушення.

Особлива подяка

Андрій Сидоренко
http://www.sydorenko.org/

Олександр Соколов
http://www.sokolov.com.ua/

Контактна інформація

Зв’язатися з нами можно по телефону +380 (67) 243-50-50 або за допомогою електронної пошти: .
facebook.com/bozhenkopravodnik

Увійти
Вийти